Thừa thiên Huế: Hơn 20 tỷ đồng cho việc chi trả dịch vụ môi trường rừng

Cập nhật ngày : 18/05/2015 02:32

Thực hiện Nghị định 99 của Chính phủ về Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, hàng năm tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ chi trả khoảng 20 tỷ đồng cho dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, kế hoạch năm 2015, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiến hành rà soát hiện trạng và xây dựng phương án chi trả  cho 3 lưu vực thủy điện A Lưới, Bình Điền và Hương Điền năm 2014. Đây là những lưu vực đều có điện tích thuộc địa bàn huyện A Lưới.

Hiện huyện A Lưới có tổng diện tích rừng khoảng 92 nghìn ha, trong đó diện được chi trả dịch vụ môi trường rừng: 70 nghìn ha, chiếm 76,1% diện tích. Với tổng số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2014 trên 13,6 tỷ đồng, trong đó chi trả cho 457 hộ gia đình, 153 nhóm hộ, 25 cộng đồng là trên 9,5 tỷ đồng, còn lại chi trả cho 4 tổ chức, đơn vị doanh nghiệp như: BQL rừng phòng hộ A Lưới, Khu Bảo tồn sao la TT-Huế, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Phong Điền, Cty TNHH Lâm nghiệp Nam Hòa. Bình quân 1 ha được chi trả 195 nghìn đồng/ha, khu vực có số tiền chi trả lớn nhất là lưu vực thủy điện A Lưới 574  nghìn đồng/ha, thấp nhất là 53 nghìn đồng/ha đối với lưu vực thủy điện Bình Điền.

Việc chi trả dịch vụ môi trường rừng kịp thời  không chỉ giúp cho hoạt động tuần tra, quản lý, bảo vệ rừng ngày càng hiệu quả hơn mà còn góp phần hỗ trợ người dân có điều kiện để tổ chức, phát triển sản xuất khi rừng được giao cho cộng đồng  và tổ chức quản lý.

Nguồn: Đài PTTH TT-Huế 15/5