Thứ trưởng thường trực Hà Công Tuấn và Nghị sĩ Mark Field, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại Giao Anh phụ trách khu vực châu Á Thái Bình Dương thăm Lễ hội Anh Quốc

Cập nhật ngày : 12/11/2018 04:59