Thông tin dự báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa và khuyến cáo mùa vụ trồng rừng tháng 7 - 9/2018

Cập nhật ngày : 28/06/2018 10:21

File đính kèm:  1008_TCLN_PTR.PDF