THÔNG TIN ĐẤU THẦU: Mua sắm thiết bị Văn phòng

Cập nhật ngày : 25/04/2012 11:28

 

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam thông báo mời thầu với các thông tin cụ thể như sau:

Số hiệu và tên gói thầu:

- Gói thầu VNFF02/2012: Mua sắm thiết bị Văn phòng

Thuộc : Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam.

Nguồn vốn: : Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam.

Hình thức đấu thầu: Chào hang cạnh tranh rút gọn.

Kính mời các nhà thầu hợp pháp có đủ điều kiện và năng lực tới tham dự đấu thầu các gói thầu nói trên.

Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 9h00, ngày 26 tháng 4  năm 2012 đến trước 9h00, ngày 10 tháng 5 năm 2012(trong giờ hành chính).

Nhà thầu có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết và mua hồ sơ mời thầu tại: Văn phòng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam; Địa chỉ: Nhà A5, số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội; ĐT: 04 37246771.

Giá bán 1 bộ hồ sơ mời thầu: 500.000 đ (Năm trăm ngàn đồng chẵn).

Địa chỉ nhận HSDT: Văn phòng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam.

Nhà A5, số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội; ĐT: 04 37246771.

Đóng thầu lúc 9h00, ngày 10 tháng 5 năm 2012.

Mở thầu: lúc 10h00, ngày 10 tháng 5 năm 2012.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.