Thông báo ý kiến kết luận của Tổng cục trưởng Nguyễn Quốc Trị tại cuộc họp giao ban ngày 10/6/2019

Cập nhật ngày : 12/06/2019 02:18

File đính kèm:  Thong bao ket luan giao ban ngay 10_6_2019.doc