CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Cập nhật ngày : 20/03/2019 03:02
Viện Điều tra, Quy hoạch rừng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức bằng hình thức thi tuyển vào làm việc tại Khối Văn phòng Viện và 10 đơn vị trực thuộc Viện

Chi tiết tại file đính kèm

File đính kèm:  thongbaotuyendungvienchuc.pdf