Thông báo mời thầu gói thầu "Thuê làm phim phóng sự Mã số VPBCĐNN 02" số 15/GM-VPBCĐNN ngày 28/8/2012

Cập nhật ngày : 28/08/2012 10:12

 

File đính kèm:  thumoithau.pdf