Thông báo mời thầu Dự án mua sắm thường xuyên, gói thầu "Mua sắm bàn ghế và giường cá nhân"

Cập nhật ngày : 02/12/2015 03:17

Chi tiết tại File kèm theo./.

File đính kèm:  TB_chao_hang_canh_tranh.pdf