Thông báo mời bày tỏ quan tâm: xây dựng tài liệu về VPA/FLEGT cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Cập nhật ngày : 10/02/2017 08:17

 

Dự án "Hỗ trợ quá trình đàm phán và thực hiện Hiệp định đối tác tự nguyện VPA/FLEGT tại Việt Nam mời các chuyên gia/ nhóm chuyên gia tư vấn xây dựng tài liệu VPA/FLEGT cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa với các nội dung sau:

- Các yêu cầu, nội dung: chi tiết trong Điều khoản tham chiếu tại file đính kèm.

- Hạn cuối nộp thư bày tỏ quan tâm: 17:00 ngày 20/2/2017

- Địa chỉ tiếp nhận thư bày tỏ quan tâm: P405, Nhà B9, Tổng cục Lâm nghiệp, số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội./.

 

File đính kèm:  TOR_xây_dựng_tài_liệu_cho_SME_7Feb2017_-_Website.doc