Thông báo mời bày tỏ quan tâm: Xây dựng Hệ thống Chia sẻ Dữ liệu

Cập nhật ngày : 26/12/2016 02:46

Dự án Phát triển Hệ thống Thông tin Quản lý ngành Lâm nghiệp tại Việt Nam – Giai đoạn II xin mời các cơ quan, đơn vị nộp Thư bày tỏ quan tâm đến việc xây dựng Hệ thống Chia sẻ Dữ liệu.

Hạn nộp hồ sơ: 17h00 (theo giờ Hà Nội) ngày 23 tháng 1 năm 2017

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm

File đính kèm:  Call_for_Expression_of_Interest_Data_Sharing_System_Vie_(final_23122016).doc