CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021

Thông báo mời bày tỏ quan tâm: Ban quản lý Dự án Hỗ trợ quá trình đàm phán và thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT tuyển tư vấn cá nhân

Cập nhật ngày : 01/07/2017 10:23

Ban quản lý Dự án Hỗ trợ quá trình đàm phán và thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT tuyển tư vấn cá nhân để Hướng dẫn và giám sát việc tuân thủ Hệ thống VNTLAS cho một số doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các yêu cầu, nội dung: tại Điều khoản tham chiếu đính kèm.  

Hạn cuối nộp thư bày tỏ quan tâm: 17h00 ngày 10/7/2017.

Địa chỉ gửi thư quan tâm: Phòng 405, Nhà B9, Số 2, Ngọc Hà, Bà Đình, Hà Nội, điện thoại liên hệ: 024.38489854./.

File đính kèm:  Dieu_khoan_tham_chieu_(ToR)_-_Coaching_SMEs.docx