Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tổ chức hội nghị thường niên lần thứ 15 nhóm quan chức cao cấp của ASEAN về lâm nghiệp.

Cập nhật ngày : 15/06/2012 03:00

File đính kèm:  99-VP-KT.doc