Thông báo kết luận của Lãnh đạo Tổng cục tại cuộc họp tháng 3/2015 của Tổ CCHC về đơn giản hóa TTHC (Văn bản số 205/TB-TCLN-PCTT ngày 03/03/2015)

Cập nhật ngày : 04/03/2015 08:15

File đính kèm:  TB_cuoc_hop_ngay_03.3.015.pdf