Thông báo kéo dài thời hạn nộp hồ sơ thầu đối với "Gói thầu cung cấp và lắp đặt máy chủ"

Cập nhật ngày : 04/06/2016 08:28

Chi tiết xem tại file đính kèm

File đính kèm:  TB_keo_dai_thoi_gian_nhan_HS_thau_(Servers)_Vie.doc