Thông báo gia hạn thời gian bán Hồ sơ mời thầu và thời điểm đóng thầu

Cập nhật ngày : 27/09/2013 03:47

          Ban Quản lý dự án đánh giá thực trạng công ty lâm nghiệp Nhà nước thông báo gia hạn thời gian bán Hồ sơ mời thầu gói thầu Tư vấn cá nhân quốc tế - gói số 2: Chuyên gia quốc tế về Kinh tế, tài chính như sau:

          - Thời gian tiếp tục bán Hồ sơ mời thầu: đến 8h00 ngày 07 tháng 10 năm 2013 (trong giờ hành chính)

          - Thời gian  đóng thầu: 8h30 ngày 07 tháng 10 năm 2013

          - Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 9h00 ngày 07 tháng 10 năm 2013 tại nhà A3, Tổng cục Lâm nghiệp, số 02, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.


Chi tiết mời xem tại File đính kèm

 

File đính kèm:  scan0005.pdf