Thông báo gia hạn lần 3 thời gian bán HSMT gói thầu Tư vấn cá nhân quốc tế

Cập nhật ngày : 31/10/2013 02:09
Ban quản lý Dự án Đánh giá thực trạng Công ty Lâm nghiệp Nhà nước thông báo gia hạn lần 3

Thông báo

Gia hạn lần 3 thời gian bán HSMT gói thầu Tư vấn cá nhân quốc tế

Ban quản lý Dự án Đánh giá thực trạng Công ty Lâm nghiệp Nhà nước thông báo gia hạn lần 3 thời gian bán Hồ sơ mời thầu gói thầu Tư vấn cá nhân quốc tế - gói số 2: Chuyên gia quốc tế về kinh tế, tài chính như sau:

- Thời gian tiếp tục bán Hồ sơ mời thầu: Đến 8h00 ngày 04 tháng 11 năm 2013 (trong giờ hành chính).

- Thời gian đóng thầu: 8h30 ngày 04 tháng 11 năm 2013

- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 09h00 ngày 04 tháng 11 năm 2013 tại nhà A3, Tổng cục Lâm nghiệp, số 02, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội./.

(Chi tiết tại file đính kèm)

BQL Dự án