Tham vấn góp ý dự thảo Nghị định quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp của Việt Nam

Cập nhật ngày : 22/08/2019 09:22

Vừa qua, Tổng cục Lâm nghiệp đã phối hợp với Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Bình Định tổ chức 02 Hội thảo tham vấn góp ý dự thảo Nghị định  quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp của Việt Nam tại Bình Định và Thành phố Hồ Chí Minh.

Nghị định quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp của Việt Nam hướng dẫn triển khai Điều 69 Luật Lâm nghiệp. Việc xây dựng Nghị định này nhằm mục đích tiếp tục thể chế hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về pháp luật Lâm nghiệp, tạo khung pháp lý để bảo đảm gỗ và các sản phẩm gỗ của Việt Nam được khai thác, nhập khẩu, mua bán, chế biến, xuất khẩu hợp pháp và từ đó thúc đẩy thương mại các sản phẩm gỗ. Đồng thời, việc xây dựng Nghị định này cũng nhằm hài hòa hóa các quy định của các Hiệp ước quốc tế, thỏa thuận song phương mà Việt Nam là thành viên hoặc tham gia ký kết.

Dự thảo Nghị định được đưa ra lấy ý kiến gồm 7 Chương và 28 Điều. Ngoài phần quy định chung, thì Nghị định quy định cụ thể về hồ sơ gỗ nhập khẩu, xuất khẩu; Quản lý gỗ nhập khẩu, xuất khẩu; Kiểm tra, truy xuất, xác nhận nguồn gốc gỗ và cấp giấy phép FLEGT.

Tại các Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý về một số nội dung như: về tên gọi của nghị định, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; những khó khăn vướng mắc trên thực tế khi xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu. Các đại biểu cũng đề nghị cần mở rộng đối tượng doanh nghiệp được phân loại, đồng thời cần chi tiết, cụ thể các tiêu chí phân loại. Đối với việc cấp giấy phép FLEGT, cần quy định theo hướng tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu gỗ, như việc xem xét cấp phép đối với từng lô hàng hay theo hợp đồng thương mại; rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cấp phép,...

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Phạm Văn Điển nhấn mạnh việc xây dựng Nghị định này là một trong những nỗ lực của Việt Nam trong việc nội luật hóa các cam kết của Hiệp định VPA/FLEGT giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu. Đây còn là nhận thức sâu sắc và cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam, khu vực tư nhân và các bên liên quan trong vấn đề chống, loại trừ gỗ và sản phẩm gỗ bất hợp pháp khỏi các chuỗi cung sang các thị trường quốc tế và ngay tại thị trường trong nước.

Phó Tổng cục trưởng đánh giá cao sự tham gia nhiệt tình, tâm huyết của các đại biểu, đặc biệt là Hiệp hội và các doanh nghiệp khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Miền Nam.

Phó Tổng cục trưởng cũng đề nghị Cục Kiểm lâm cùng với Ban Soạn Thảo, Tổ Biên tập tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến tham gia tại Hội thảo. Tổng cục Lâm nghiệp sẽ tiếp tục nhận ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định thông qua văn bản hoặc thư điện tử nhằm hoàn thiện dự thảo Nghị định đúng thời gian, trình theo quy định pháp luật.

Văn phòng Tổng cục