Tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (Văn bản số 1955-TCLN-KL ngày 09/12/2019 của Tổng cục Lâm nghiệp)

Cập nhật ngày : 11/12/2019 10:02

Tải Văn bản số 1955-TCLN-KL ngày 09/12/2019 của Tổng cục Lâm nghiệp về tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tại file đính kèm

File đính kèm:  2019.12.09 no 1955-TCLN-KL VB don doc cac tinh ve BVPTR PCCCR 2019-2020.pdf