CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.

Sơn La: Phát triển bền vững từ nghề rừng

Cập nhật ngày : 16/09/2015 03:20

Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Sốp Cộp (tiền thân là Lâm trường Đặc sản Sông Mã) hiện đang quản lý gần 5.400 ha rừng trồng và rừng tự nhiên, phục vụ các hoạt động sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn.

Những năm qua, Công ty đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, kinh doanh và phát triển hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn.

Đóng trên địa bàn huyện biên giới Sốp Cộp, với các ngành nghề chính là: trồng và chăm sóc rừng; hoạt động dịch vụ lâm nghiệp; hoạt động dịch vụ sau thu hoạch; khai thác gỗ; sản xuất, cung ứng các loại hạt giống, cây giống lâm nghiệp, công nghiệp; dịch vụ vật tư kỹ thuật nông, lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ công ích trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp.

Năm 2005, sau khi chuyển đổi sang hình thức hoạt động mới, tuy gặp nhiều khó khăn, Công ty đã chủ động tìm hướng đi mới, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, năng động nhằm đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; thực hiện các giải pháp trồng, chăm sóc, khai thác rừng chặt chẽ, khoa học, mang lại hiệu quả kinh tế cao, đồng thời, áp dụng cơ chế quản lý chặt chẽ và khoa học trong tổ chức trồng rừng, từ đó, nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo việc làm ổn định và cải thiện thu nhập cho hàng nghìn lao động và hộ nông dân trên địa bàn.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước MTV Lâm nghiệp Sốp Cộp cho biết: Công ty hiện được giao quản lý và sử dụng 5.400 ha đất; trong đó có trên 5.380 ha đất rừng phòng hộ và 1,5 ha đất vườn ươm. Để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, hàng quý, chúng tôi cử cán bộ xuống cơ sở, nắm bắt nhu cầu và diện tích trồng rừng của người dân để xây dựng kế hoạch và sản xuất cây giống.

Từ đầu năm đến nay, Công ty cung ứng trên 80 vạn cây giống; khảo sát, thiết kế trồng 420 ha rừng phòng hộ, 35 ha rừng sản xuất; bảo vệ, khoanh nuôi trên 26.600 rừng tái sinh tự nhiên, chăm sóc gần 860 ha rừng phòng hộ và rừng sản xuất...

Cùng với đẩy mạnh các hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh, Công ty quan tâm tạo việc làm cho gần 100 lao động thời vụ tại địa phương, với thu nhập bình quân từ 5 - 6 triệu đồng/người/tháng. Đồng thời, phối hợp với Ban quản lý Dự án bảo vệ và phát triển rừng, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia trồng và bảo vệ rừng. Qua đó, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân; nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ rừng, hạn chế tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng và khai thác lâm sản trái phép.

Ông Vì Văn Ngoán, bản Pặt, xã Dồm Cang, huyện Sốp Cộp chia sẻ: Bản tôi trồng khoảng 70 ha rừng, lấy giống của Công ty chúng tôi rất yên tâm bởi tỷ lệ cây sống luôn đạt khoảng trên 90%. Bên cạnh đó, từ việc tham gia bảo vệ rừng, bà con trong bản còn có thêm thu nhập nên rất quan tâm và thực hiện tốt việc trồng và bảo vệ rừng của gia đình và cộng đồng bản.

Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, đến nay, Công ty duy trì hoạt động sản xuất ổn định, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đặt ra và đóng góp cho ngân sách Nhà nước cũng như làm tốt công tác an sinh xã hội. 6 tháng đầu năm 2015, doanh thu của công ty ước đạt trên 400 triệu đồng, thu nhập bình quân người lao động trong đơn vị đạt 4 triệu đồng/người/tháng; các chế độ chính sách, khen thưởng động viên công nhân lao động và các hoạt động từ thiện xã hội luôn được Công ty quan tâm thực hiện tốt. 

          Với quyết tâm phủ màu xanh trên những cánh rừng biên giới, Công ty TNHH Nhà nước MTV Lâm nghiệp Sốp Cộp đã và đang từng bước đổi mới để thích nghi và phát triển bền vững, nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần tích cực vào việc triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của của tỉnh về phát triển sản xuất lâm nghiệp; giữ vững vai trò kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn.

Nguồn: Báo Sơn La 15/9