Quyết định số 1423/QĐ-BNN-TCLN ngày 15/4/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2019

Cập nhật ngày : 21/04/2020 09:06

File đính kèm:  Hiện trạng rừng 2019.pdf