CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021

Quyết định Công bố Danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam và Danh sách vùng địa lý tích cực xuất khẩu gỗ vào Việt Nam

Cập nhật ngày : 28/11/2020 09:43

Quyết định số 4832/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Công bố Danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam và Danh sách vùng địa lý tích cực xuất khẩu gỗ vào Việt Nam

(Chi tiết xem tại file đính kèm)

 

File đính kèm:  Quyết định 4832 và phụ lục.rar