Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam (VNFF) Thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn, gói thầu Mua sắm thiết bị văn phòng (VNFF02/2012)

Cập nhật ngày : 16/05/2012 12:52

Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam (VNFF) Thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn, gói thầu Mua sắm thiết bị văn phòng (VNFF02/2012). Chi tiết tại file kèm theo./.

 

File đính kèm:  Thong_bao_ket_qua_dau_thau.PDF