Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: "Biên tập và in sổ tay Hướng dẫn kỹ thuật xác định chủ rừng trong lưu vực làm cơ sở chi trả DVMTR". Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất chậm nhất là trước 16h giờ, ngày 10 /11/2013.

Cập nhật ngày : 29/10/2013 04:55

 

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

 

- Tên Bên mời thầu: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam.

- Tên gói thầu: Biên tập và in sổ tay Hướng dẫn kỹ thuật xác định chủ rừng trong lưu vực làm cơ sở chi trả DVMTR.

- Nguồn vốn: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 29 tháng  10  năm 2013 đến ngày 10 tháng  11 năm 2013 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam; Điện thoại: 04 37246771; fax: 04 37246770; nhà A5, số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất chậm nhất là trước 16h giờ, ngày 10 tháng  11  năm  2013 tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam.