Quảng Ninh: 7/8 công ty lâm nghiệp của tỉnh sẽ được cổ phần hóa

Cập nhật ngày : 08/07/2015 01:11

Đây là một trong những nội dung ngành Nông nghiệp báo cáo UBND tỉnh tại cuộc họp chiều 7/7 về kiểm điểm tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ của ngành. Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo đó, tại cuộc họp, lãnh đạo Sở NN&PTNT đã báo cáo các nội dung: Nghị định 67/2014-CP của Chính phủ về đóng tàu xa bờ; công tác di chuyển gấu nuôi; công tác sắp xếp, đổi mới các công ty lâm nghiệp và công tác kiểm kê rừng.

Cụ thể, đối với tình hình thực hiện Nghị định 67 của Chính phủ về đóng tàu xa bờ, UBND tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh sách đóng mới, nâng cấp tàu cá với tổng số 41 tàu, trong đó có 29 trường hợp đóng mới, 12 trường hợp nâng cấp, cải hoán. Trong số các hồ sơ vay vốn của chủ tàu, đến nay, đã có 2 chủ tàu ký hợp đồng vay tín dụng đóng mới tàu cá và 1 chủ tàu khác đang hoàn thiện các thủ tục để ký hợp đồng tín dụng. Tuy nhiên, các chủ tàu được phê duyệt hiện đang khó khăn trong việc hoàn thiện các hồ sơ pháp lý để vay vốn ngân hàng.

Cho ý kiến nội dung này, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định tỉnh quyết tâm trong triển khai thực hiện chương trình, nâng cao đời sống của nhân dân, góp phần quan trọng bảo vệ chủ quyền biên giới đất nước. Do đó, đồng chí yêu cầu các địa phương, cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho ngư dân về nội dung Nghị định 67; giải thích, hướng dẫn thủ tục hành chính cho các hộ nghề cá. Ngân hàng thương mại có cơ chế linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho ngư dân.

Về công tác di chuyển gấu nuôi, Sở NN&PTNT đã xây dựng kế hoạch triển khai, phối hợp với Tổ chức Động vật Châu Á, các sở, ngành, địa phương và các chủ nuôi tích cực thực hiện việc chuyển giao gấu về Trung tâm Cứu hộ gấu Tam Đảo. Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã chuyển giao được 16 cá thể gấu của 10 chủ hộ nuôi về Trung tâm Cứu hộ gấu Tam Đảo. Trên địa bàn tỉnh hiện còn 17 cá thể gấu của 11 chủ nuôi, trong đó riêng thị xã Quảng Yên còn 10 cá thể gấu.

Kết luận nội dung này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh hoan nghênh sự cố gắng của các địa phương, sở, ngành và các chủ hộ trong việc chuyển giao giao gấu về Trung tâm Cứu hộ gấu Tam Đảo. Đồng chí khẳng định quan điểm của tỉnh là tiếp tục di dời hết số cá thể gấu còn lại, do đó, yêu cầu các địa phương, sở, ngành tiếp tục vận động các hộ nuôi gấu tự nguyện viết đơn giao nộp gấu. Các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền về việc thực hiện di dời gấu; tuyên dương các hộ gia đình thực hiện tốt việc chuyển giao gấu và phê phán các hộ gia đình chậm chấp hành.

Đối với công tác kiểm kê rừng, hiện Chi cục Kiểm lâm đã phối hợp với Trung tâm Viễn thám và Công nghệ thông tin đã tổ chức tiếp nhận và bàn giao các sản phẩm của công tác điều tra, kiểm kê rừng cho các địa phương. Hiện ngành chức năng đã thực hiện kiểm kê rừng tại xã Đồng Tâm (Bình Liêu) và xã Lê Lợi (Hoành Bồ).

Liên quan đến công tác sắp xếp, đổi mới các công ty lâm nghiệp, Bộ NN&PTNT có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới các công ty lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh, mô hình sắp xếp sẽ duy trì, củng cố phát triển và tái cơ cấu Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đông Triều là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ để thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích. Chuyển các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp: Bình Liêu, Vân Đồn thành công ty cổ phần Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối. Chuyển các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp: Cẩm Phả, Uông Bí, Tiên Yên, Ba Chẽ, Hoành Bồ thành công ty cổ phần Nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối.

Về nội dung này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị có phương án cổ phần hóa, đề xuất phương án đối với Công ty Lâm nghiệp Hoành Bồ. Về công tác kiểm kê rừng, tiếp tục kiện toàn thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê rừng tại các địa phương. Tập trung huy động các nguồn lực, phấn đấu hoàn thành kiểm kê rừng xong trong tháng 9-2015.

Nguồn: Báo Quảng Ninh