QĐ số 111/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 16/4/2020 về Công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vự Lâm nghiệp

Cập nhật ngày : 17/04/2020 08:39
Công nhận tiến bộ kỹ thuật “Quy trình kỹ thuật tự động dự báo, cảnh báo lửa rừng, xây dựng phương án chữa cháy rừng"

Chi tiết xem tại file đính kèm

File đính kèm:  QD_Phuluc_cong nhan TBKT PCCR.rar