Ngày quốc tế về rừng năm 2019 – Học cách yêu rừng

Cập nhật ngày : 21/03/2019 04:26

Hôm nay, 21/3 là ngày quốc tế về rừng. Ngày quốc tế về rừng năm nay được Liên hợp quốc lựa chọn với chủ đề Rừng và Giáo dục - Học cách yêu rừng. Chủ đề này được Liên hợp quốc lựa chọn nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của tất cả các loại rừng. Với các thông điệp nhằm nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của giáo dục ở tất cả các cấp học trong việc bảo vệ và phát triển rừng bền vững cũng như bảo tồn đa dạng sinh học.

Đồng thời, thông qua ngày kỷ niệm quốc tế về rừng, cũng nhằm nhấn mạnh về vai trò của rừng đối với đời sống con người. Quản lý, sử dụng bền vững và phát triển tài nguyên rừng chính là chìa khóa để chống lại biến đổi khí hậu, cải thiện sinh kế, xóa đói giảm nghèo, đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng của quốc gia.

Ngày rừng thế giới (21/3) được Đại hội đồng Liên hợp quốc tuyên bố lựa chọn và phát động từ năm 2012.

Văn phòng Tổng cục