Lào Cai: năm 2010 trồng mới 9.576 ha rừng

Cập nhật ngày : 07/06/2010 08:51