Kết quả và việc tổ chức trao giải cuộc thi tìm hiểu về phòng chống sa mạc hóa với chủ đề "Rừng trong bối cảnh biến đổi khí hậu và sa mạc hóa"

Cập nhật ngày : 04/06/2012 05:53

File đính kèm:  thongbao_703.pdf