Kết quả thi tuyển công chức vòng 01 (Văn bản số 17 /TB-HĐTTCC ngày 22/7/2020 của Hội đồng thi tuyển công chức Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Cập nhật ngày : 22/07/2020 01:24

File đính kèm:  Kết quả thi vòng 1.zip