Kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu "Thuê làm phim phóng sự" Mã số VPBCĐNN 02 (Thông báo số 04/TB-VPBCĐNN ngày 27/9/2012 của Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước)

Cập nhật ngày : 28/09/2012 10:59

File đính kèm:  04-TB-VPBCDNN.pdf