Hội thảo gây nuôi Trăn tại Việt Nam

Cập nhật ngày : 29/07/2014 08:45

         Trong hai ngày 23 và 24/7/2014, Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam thuộc Tổng cục Lâm nghiệp đã phối hợp với Đối tác Bảo tồn Trăn (PCP) và Ban Thư ký CITES quốc tế tổ chức Hội thảo gây nuôi Trăn tại Việt Nam và Tập huấn về các phương pháp giết mổ nhân đạo đối với trăn. Tham dự có đại diện của Ban thư ký CITES quốc tế, nhóm công tác CITES về các loài Rắn, Đối tác Bảo tồn Trăn, nhóm chuyên gia Trăn (BPSG-IUCN), đại diện Chi cục Kiểm lâm một số tỉnh liên quan và hơn 20 cơ sở nuôi, xuất khẩu da trăn của Việt Nam và khu vực.

Với việc nuôi trăn phổ biến từ những năm đầu thập kỷ 1980 đến nay, Việt Nam được đánh giá là quốc gia hàng đầu về xuất khẩu da trăn có nguồn gốc gây nuôi sinh sản, phục vụ chủ yếu cho ngành công nghiệp chế biến hàng da cao cấp của thế giới. Hoạt động này cũng góp phần đáng kể về giải quyết việc làm, phát triển sinh kế cho người dân vùng nông thôn trong những năm qua. Tuy nhiên, giết mổ nhân đạo là một trong những vấn đề được người tiêu dùng cũng như ngành công nghiệp da cao cấp của thế giới đặc biệt quan tâm, trong khi đây là một khái niệm mới mẻ đối với phần lớn các trại và hộ gây nuôi trăn ở Việt Nam.

 Thông qua Hội thảo và Khoá tập huấn các đại biểu đã có cơ hội trao đổi, chia sẻ thông tin, đánh giá đúng về công tác quản lý cũng như kết quả gây nuôi sinh sản trăn, xuất khẩu da trăn của Việt Nam. Đồng thời, tạo chuyển biến trong việc thực hiện các kỹ thuật giết mổ nhân đạo, đáp ứng các nguyên tắc về phúc lợi động vật và vì lợi ích chung./.

                             Bài và Ảnh: Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam