Hội nghị về bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu

Cập nhật ngày : 26/12/2017 03:00

Ngày 21/12/2017 tại Đà Nẵng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị về bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu. Thứ trưởng thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn, Lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp và Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đồng chủ trì Hội nghị. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo UBND các tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam, Phú Yên; đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT 28 tỉnh, thành phố ven biển; các Viện nghiên cứu, nhà khoa học và một số tổ chức quốc tế.

Hội nghị đã đánh giá kết quả sau 3 năm thực hiện “Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015 - 2020”, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 22/01/2015. Nhìn chung, thời gian qua các Bộ ngành, địa phương đã phối hợp thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm của Đề án: Đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều Kế hoạch, Chương trình mục tiêu và triển khai các dự án bảo vệ và phát triển rừng ven biển; nghiên cứu, xây dựng ban hành kịp thời các chính sách và hướng dẫn kỹ thuật liên quan; huy động được nhiều nguồn kinh phí hỗ trợ, đầu tư bảo vệ và phát triển rừng ven biển; công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về bảo vệ và phát triển rừng ven biển được quan tâm; tăng diện tích, chất lượng rừng ven biển góp phần bảo vệ môi trường, đồng thời thể hiện cam kết, trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế trong ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Tuy vậy, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ven biển trong 3 năm qua còn những tồn tại, hạn chế và khó khăn, thách thức: Nhiều dự án trồng rừng ven biển triển khai thực hiện còn chậm; một số địa phương chưa quyết liệt, thiếu kiểm tra, đôn đốc thường xuyên; Kết quả trồng rừng ven biển đạt thấp (mới đạt 44,5% theo kế hoạch trong 3 năm và đạt 22,2% kế hoạch Đề án), nhiều khả năng sẽ không hoàn thành chỉ tiêu của Đề án; Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư cho các dự án trồng rừng ven biển còn chậm; Tình trạng chuyển mục đích sử dụng đất quy hoạch cho trồng rừng ven biển sang mục đích khác vẫn xảy ra ở một số nơi; số liệu thống kê, báo cáo về hiện trạng diện tích, diễn biến rừng ven biển của các địa phương còn bất cập, chưa chính xác và thiếu thống nhất.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trường thường trực Hà Công Tuấn đã đánh giá và ghi nhận kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ đạo một số nhiệm vụ, giải pháp trước mắt và lâu dài thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, đề nghị các địa phương coi việc quản lý, bảo vệ rừng ven biển là nhiệm vụ đặc biệt ưu tiên trong kế hoạch hành động của địa phương, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Tung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 8/8/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW; Văn bản số 511/TB-VPCP ngày 01/11/2017 của Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng ven biển sang các mục đích khác; tập trung bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, tổ chức thực hiện hiệu quả các dự án trồng rừng, nâng cao diện tích và chất lượng rừng ven biển để bảo vệ đất, chống sạt lở bờ biển, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; quản lý chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, hạn chế tối đa việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng ven biển để sản xuất kinh doanh; Kiện toàn các Ban quản lý rừng và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng để quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng ven biển.

Sở Nông nghiệp và PTNT các địa phương ven biển có trách nhiệm đầu mối, tham mưu cho UBND tỉnh rà soát toàn bộ các dự án trồng rừng ven biển. Đối với các dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng ven biển đã có Quyết định phê duyệt, cần rà soát, bố trí đất để trồng rừng và có biện pháp bảo vệ chăm sóc rừng trồng, không để xâm canh, lấn chiếm, phá rừng làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công, diện tích, chất lượng rừng ven biển; trường hợp hiện trường trồng rừng gặp khó khăn có thể điều chỉnh chuyển sang vị trí khác thích hợp nhưng không điều chỉnh giảm khối lượng đầu tư lâm sinh của dự án đã được phê duyệt. Quyết tâm phấn đấu, ưu tiên triển khai trồng rừng ven biển ngay từ đầu năm 2018, khi điều kiện thời vụ thuận lợi./.

VỤ PHÁT TRIỂN RỪNG