Hội nghị tiểu nhóm kỹ thuật các nước tiểu vùng Sông Mê Công thực hiện Hiệp định ASEAN về kiểm soát khói mù xuyên biên giới (lần thứ 13)

Cập nhật ngày : 28/08/2018 03:37

Ngày 28.8.2018, Tiểu nhóm kỹ thuật của 04 nước tiểu vùng sông Mê Công thực hiện Hiệp định ASEAN về kiểm soát khói mù xuyên biên giới gồm Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lần thứ 13.

Hội nghị được tổ chức theo luân phiên lần này do Việt Nam là chủ nhà được diễn ra tại Thành phố Đà Nẵng, đây là cơ hội để các quốc gia rà soát lại tiến trình thực hiện Hiệp định và thúc đẩy việc thực hiện Hiệp định tại mỗi quốc gia thành viên và của cả khu vực tiểu vùng sông Mê Công. Hội nghị là cơ hội để các nước trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và thảo luận những giải pháp nhằm tăng cường thực thi Hiệp định ASEAN về kiểm soát khói mù xuyên biên giới.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo các kết quả của Hội nghị Tiểu nhóm kỹ thuật lần thứ 12 và Hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ 6. Các thông tin đánh giá và những dự đoán về điều kiện thời tiết của tiểu vùng Sông Mê Công do Trung tâm khí tượng ASEAN trình bày. Các quốc gia đã cập nhật kế hoạch hành động của quốc gia mình về kiểm soát khói mù trong mùa khô. Báo cáo cập nhật về việc thực hiện kế hoạch hành động ChiangRai 2017 từ ASEC.

Các đại biểu cũng đã trao đổi các quan điểm, đưa ra các góp ý và hướng dẫn, đề xuất các hoạt động và dự án; thảo luận về các mục tiêu và các chỉ số về cháy và kiểm soát khói mù các nước tiểu vùng sông Mê Công; trao đổi các quan điểm, đưa ra ý kiến về hợp tác và quản lý kiểm soát cháy và kiểm soát khói mù giữa các nước trong khu vực. Báo cáo tiến độ hợp tác với các đối tác quốc tế.

Hội nghị cũng đề cập, thảo luận đến các vấn đề khác như chất lượng không khí ở ASEAN, báo cáo kết quả nghiên cứu về tác động kinh tế, sức khoẻ và xã hội của khói mù trong năm 2015 của khu vực; lộ trình hợp tác ASEAN hướng tới kiểm soát ô nhiễm khói mù xuyên biên giới cùng các giải pháp triển khai thực hiện.

Một trong những Kết quả quan trọng nhất của Hội nghị là việc thống nhất được báo cáo của Hội nghị Tiểu nhóm kỹ thuật sẽ được đệ trình lên Hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ 7 sẽ diễn ra vào ngày 29.8.2018.

Văn phòng Tổng cục