CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện hợp tác năm 2018-2019 và xây dựng kế hoạch hợp tác năm 2019-2020 giữa Tổng cục Lâm nghiệp và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Cập nhật ngày : 04/10/2019 03:27

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Phạm Văn Điển và Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Nghiêm Vũ Khải ký kết Kế hoạch hợp tác khoa học và công nghiệp năm 2019-2020

Ngày 01 tháng 10 năm 2019, tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp (VNFOREST) và Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện hợp tác năm 2018 – 2019 và xây dựng kế hoạch hợp tác năm 2019-2020. Tham dự Hội nghị có khoảng 50 đại biểu đến từ các cơ quan thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, các đơn vị thành viện thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Ông Phạm Văn Điển, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp và ông Nghiêm Vũ Khải, Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, hai bên đã cùng nhau nhìn lại những thành tựu và hạn chế  sau 05 năm hợp tác nói chung và thực hiện kế hoạch năm 2018-2019 nói riêng. Với sự nỗ lược của cả hai bên, năm 2019, trên 95% các hoạt động trong kế hoạch hợp tác năm 2018 – 2019 đã được thực hiện, cao hơn so với kết quả đạt được năm 2017-2018 (86%). Trong đó, một số hoạt động đã đạt được những kết quả nổi bật như: góp ý cho 4 Nghị định và 7 Thông tư quy định chi tiết một số điều để thi hành Luật lâm nghiệp; một số Hội thảo về thực hiện REDD+; triển khai các hoạt động hội thảo, tập huấn nâng cao năng lực cho các chủ rừng và doanh nghiệp, hộ gia đình chế biến gỗ về gỗ hợp pháp theo quy định của VPA/FLEGT; một số hội thảo liên quan đến sa mạc hóa và suy thoái đất, bảo tồn đa dạng sinh học.... Sự hợp tác giữa hai bên đã giúp tăng cường công tác quản lý nhà nước của Tổng cục Lâm nghiệp đối với các vấn đề, nội dung cụ thể còn tồn tại, vướng mắc trong quản lý ngành lâm nghiệp, bên cạnh đó, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cũng phát huy được vai trò tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo chức năng nhiệm vụ được giao.

          Dự kiến năm 2019 – 2020, nội dung hợp tác gữa Tổng cục Lâm nghiệp và Liên hiệp Hội KHKTVN tập trung vào đóng góp cho việc hoàn thiện cơ chế chính sách lâm nghiệp và liên quan đến lâm nghiệp; triển khai hiệp định VPA/FLEGT; sẵn sàng thực hiện REDD+; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất lâm nghiệp; bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, ứng phó biến đổi khí hậu; quản lý rừng bền vững.  

Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế