Hỗ trợ 3.000 tấn gạo mỗi năm cho đồng bào dân tộc huyện Mường Lát, Thanh Hóa để trồng rừng, chăm sóc rừng

Cập nhật ngày : 08/04/2013 01:11

 

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 3.000 tấn gạo/năm (thời gian là 6 năm) từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Thanh Hóa để hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số (không bao gồm các hộ nghèo đã được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP) trên địa bàn huyện Mường Lát tự nguyện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trong thời gian chưa tự túc được lương thực giai đoạn 2013-2018.

Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa cho biết, huyện Mường Lát có 7.329 hộ dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số ở huyện Mường Lát chiếm 59,3%.

Để tạo công ăn việc làm, xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo môi trường sinh thái cho lưu vực sông Mã, huyện Mường Lát đã vận động nhân dân chuyển đất nương rẫy sang đất trồng rừng.

Diện tích trồng rừng ở đây chủ yếu là xoan, lát, luồng. Năm 2012 đã có 2.084 hộ nhận trồng được 2.500 ha rừng. Dự kiến năm 2013 trồng 4.000 ha rừng, trong đó từ đầu năm đến nay đã có 2.000 hộ đăng ký tham gia trồng 3.000 ha rừng.

Cũng theo ông Hải, đồng bào dân tộc thiểu số tham gia trồng rừng mỗi tháng sẽ được hỗ trợ 10 kg gạo/khẩu/tháng. Sau 6 năm, người dân sẽ được hưởng lợi toàn bộ giá trị rừng cây do gia đình trồng./.

Nguồn: chinhphu.vn