Hạt kiểm lâm Bạch Mã và Hạt kiểm lâm Nam Đông ký kết quy chế phối hợp

Cập nhật ngày : 27/07/2015 05:17

Ông Huỳnh Văn Kéo - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Bạch Mã và ông Nguyễn Viết Trai -Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Nam Đông tại buổi ký kết

Chiều 23/7, Hạt kiểm lâm Bạch Mã và Hạt kiểm lâm Nam Đông đã tiến hành ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và bảo tồn đa dạng sinh học.

Theo đó, hai bên sẽ đảm bảo phối hợp, hỗ trợ nhau trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Cụ thể, hai bên sẽ phối hợp xây dựng các kế hoạch, phương án truy quét những tổ chức, cá nhân phá hoại rừng; thường xuyên, kịp thời cung cấp, trao đổi thông tin về tình hình, phương thức hoạt động, kết quả đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trên từng địa bàn; linh hoạt trao đổi, xử lý các tình huống và nhiệm vụ đột xuất phát sinh. Hai bên cũng thống nhất hỗ trợ lực lượng, phương tiện, thiết bị, công cụ hỗ trợ để ứng cứu kịp thời khi có cháy rừng lớn xảy ra hoặc ngăn chặn các hành vi vi phạm khác trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản.

Bên cạnh đó, sẽ cùng nhau phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật, chế độ, chính sách về quản lý bảo vệ và phát triển rừng, quản lý khai thác và sử dụng lâm sản; vận động quần chúng nhân dân bảo vệ và phát triển rừng; xây dựng lực lượng quần chúng bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; huấn luyện nghiệp vụ cho các tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Quy ước phối hợp giữa Hạt kiểm lâm Bạch Mã và Hạt kiểm lâm Nam Đông được ký kết có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất của lực lượng kiểm lâm trên địa bàn huyện Nam Đông trong công cuộc quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và bảo tồn đa dạng sinh học.

Phan Hương, Vườn Quốc gia Bạch Mã