Hà Giang: chuyển đất nghèo kiệt sang trồng rừng kinh tế

Cập nhật ngày : 07/06/2010 08:12