Gia Lai: Sẽ trồng mới 1.000 ha rừng thay thế

Cập nhật ngày : 09/07/2015 01:39

Thực hiện Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT về trồng rừng thay thế khi chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, trong năm 2015, toàn tỉnh sẽ trồng khoảng 1.000 ha rừng thay thế. Tận dụng những cơn mưa vừa qua, đến nay các chủ rừng, địa phương và chủ dự án đã trồng được 160 ha rừng thay thế với loại cây chủ yếu là thông ba lá.

Các đơn vị trồng được nhiều diện tích rừng thay thế gồm: Ban Quản lý Rừng phòng hộ Ia Grai 20 ha, Hà Ra 25 ha, Mang Yang 25 ha; Bắc Ia Grai 15 ha và Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai 60 ha…

Nguồn: Báo Gia Lai