Dự án Phát triển Hệ thống Thông tin Quản lý ngành Lâm nghiệp tại Việt Nam - Giai đoạn II (FORMIS II) thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông báo mời thầu "Triển khai ứng dụng Hệ thống xác thực quyền truy cập hệ thống FORMIS của người sử dụng". Hạn chón nộp hồ sơ 17h00 (giờ Hà Nội) ngày 28 tháng 11 năm 2014

Cập nhật ngày : 30/10/2014 08:50

File đính kèm:  Thong_bao_moi_thau_he_thong_xac_thuc.doc