Dự án Hợp phần: “Khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý Khu bảo tồn ở Việt Nam” thông báo mời thầu, gói thầu "Tuyển công ty tư vấn xây dựng tài liệu giảng dạy"

Cập nhật ngày : 08/03/2013 04:19

 

 

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 

-         Gói thầu: Tuyển công ty tư vấn xây dựng tài liệu giảng dạy

-         Thuộc dự án Hợp phần:Khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý Khu bảo tồn ở Việt Nam”

-         Nguồn vốn: GEF/UNDP

-         Bên mời thầu : Ban quản lý dự án Hợp phần Khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý Khu bảo tồn ở Việt Nam

-         Hình thức đấu thầu:  Đấu thầu rộng rãi trong nước

-         Thời gian bán HSMT: từ 8 giờ 00, ngày 18/03/2013 đến 9 giờ 00, ngày 02/4/2013 (trong giờ hành chính).

-         Địa điểm bán HSMT: Phòng 406, Chung cư Bảo tàng Hồ Chí Minh, số 249A  Thụy Khuê, Quận Tây Hồ - Hà Nội

      Điện thoại: (04) 62584405; Fax: (04) 62584408

-         Địa chỉ nhận HSDT: Phòng 406, Chung cư Bảo tàng Hồ Chí Minh, số 249A  Thụy Khuê, Quận Tây Hồ - Hà Nội

-         Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00’, ngày 02  tháng 4 năm 2013

 

HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 15 phút, ngày 02 tháng 4 năm 2013, tại: Phòng 406 Chung cư Bảo tàng Hồ Chí Minh, số 249A  Thụy Khuê, Quận Tây Hồ - Hà Nội.

Ban quản lý dự án kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

 Ban Quản lý dự án