Dự án FORMIS II thuộc Tổng cục Lâm nghiệp thông báo mời gửi Đề xuất thực hiện Dịch vụ Đào tạo về QGIS và Kỹ năng Đào tạo và Quản lý Đào tạo

Cập nhật ngày : 19/09/2014 11:03

     Các yêu cầu, nội dung về gói thầu: Chi tiết trong Điều khoản tham chiếu (Bản đính kèm);

     Hạn nộp hồ sơ: 17:00 ngày 24/9/2014;

     Địa chỉ, điện thoại nơi tiếp nhận các gói thầu: Cố vấn mua sắm, Ban Quản lý dự án FORMIS II, tầng 2 toàn nhà Westlake Suites, 31 Hoàng Hoa Tham, Hà Nội ./.

File đính kèm:  TOR_QGIS.pdf