Dự án FORMIS II thông báo mời đề xuất "Dịch vụ Đào tạo về QGIS và Quản lý đào tạo trong lâm nghiệp"

Cập nhật ngày : 16/05/2015 01:03

Thông tin chi tiết xin xem tại File đính kèm.

Hạn nộp đề xuất là 17h00 (giờ Hà Nội) ngày 29 tháng 6 năm 2015.

File đính kèm:  Contract_Notice_8_TOT_courses_Vie.doc