Dự án FORMIS II thông báo mời đề xuất "Dịch vụ Đào tạo về QGIS nâng cao"

Cập nhật ngày : 22/09/2015 08:04

Thông tin chi tiết xin xem tại File đính kèm.

Hạn nộp đề xuất là 17h00 (giờ Hà Nội), Thứ 2, ngày 12 tháng 10 năm 2015.

File đính kèm:  Contract_Notice_5_TOT_courses_(Advanced_QGIS)_Vie.docx