Đồng Nai: Ngành gỗ xuất siêu hơn 390 triệu USD

Cập nhật ngày : 13/07/2015 01:59

 

Theo Cục Thống kê Đồng Nai, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm từ gỗ của tỉnh trong 6 tháng đầu năm đạt gần 550 triệu USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2014.

Thị trường xuất khẩu các sản phẩm từ gỗ khá thuận lợi. Trong đó, xuất khẩu tăng cả ở những thị trường truyền thống lẫn thị trường mới. Những thị trường chính cho xuất khẩu sản phẩm từ gỗ của Đồng Nai là Hoa Kỳ, châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ, cùng một số mặt hàng khác tăng mạnh ở hai thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản, vì các doanh nghiệp tận dụng giảm thuế quan từ Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam- Hàn Quốc, Việt Nam - Nhật Bản. Đây cũng là nhóm hàng Đồng Nai xuất siêu đến hơn 390 triệu USD.

         Theo dự báo của các chuyên gia kinh tế, thị trường xuất khẩu các sản phẩm từ gỗ từ nay đến cuối năm 2015 vẫn giữ được mức tăng trưởng tốt, nhất là khi Việt Nam ký xong TPP và FTA với EU.

Nguồn: Báo Đồng Nai