Đề nghị cấp bổ sung vốn năm 2010 cho Dự án Trồng mới 5 triệu ha rừng

Cập nhật ngày : 28/09/2010 09:55

Ngày 6/8/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản số 2523/BNN-TCLN gửi Thủ tưởng Chính phủ đề nghị cấp bổ sung vốn năm 2010 cho Dự án Trồng mới 5 triệu ha rừng.

File đính kèm:  DenghiTTg_bosungvon2010.doc