Công văn số 68/CTVN-HTQT ngày 11/3/2020 về việc thông tin quy định mới của Trung Quốc của Cơ quan quản lý CITES Việt Nam

Cập nhật ngày : 11/03/2020 03:50

Chi tiết xem tại file đính kèm

File đính kèm:  68. quy định mới của TQ.pdf