Công điện khẩn về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng trái pháp luật (Văn bản số 3542/CĐ-BNN-TCLN ngày 10/5/2018)

Cập nhật ngày : 10/05/2018 05:26

File đính kèm:  3542_CĐ_BNN_TCLN.PDF