Công điện khẩn về phòng cháy chữa cháy rừng

Cập nhật ngày : 03/05/2012 05:21

File đính kèm:  Cong_dien_08_2012_ve_PCCCR.pdf