Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 (Văn bản số 6925/CT-BNN-KH ngày 18/8/2017)

Cập nhật ngày : 24/08/2017 10:36

File đính kèm:  6925_CT-BNN-KH.pdf