Chi cục Kiểm lâm Yên Bái làm tốt việc đưa chính sách vào cuộc sống

Cập nhật ngày : 21/05/2018 09:32

Nghị định 75/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020 là tiền đề để người dân đã mạnh dạn đầu tư trồng rừng, bảo vệ môi trường sinh thái… Rừng đã trở thành một phần máu thịt, tạo sinh kế cho nhiều vùng đồng bào dân tộc, miền núi. Là cầu nối đưa những chính sách chủ trương của Đảng và Nhà nước đến với quần chúng nhân dân, lực lượng Kiểm lâm tỉnh Yên Bái luôn làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục sâu rộng các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng đến người dân.

Những năm qua, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách nhằm bảo vệ, phát triển rừng và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số. Nghị định 75/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020 được coi là bước tiến mới, cải thiện sinh kế, xóa đói, giảm nghèo cho các hộ gia đình thuộc diện khó khăn, đặc biệt với đồng bào dân tộc miền núi.

Nghị định có nhiều ưu đãi đối với người dân được cụ thể hóa bằng các nội dung liên quan đến cả 5 hoạt động sản xuất lâm nghiệp: Bảo vệ rừng; trồng rừng mới; khoanh nuôi tái sinh; trồng cây lâm sản ngoài gỗ và gắn với chăn nuôi. Theo đó, Nghị định tiếp tục khẳng định chủ trương xã hội hóa công tác bảo vệ và phát triển rừng, giúp chính quyền các địa phương và người dân vừa phát triển kinh tế hộ gia đình vừa bảo đảm trách nhiệm quản lý tài nguyên rừng.

Nghị định 75 ra đời với những bước đi mới được đánh giá là khắc phục triệt để những hạn chế của các chính sách trước đó. Người dân trực tiếp tham gia bảo vệ và phát triển rừng trên đất quy hoạch phát triển rừng được Nhà nước giao. Mỗi hộ gia đình sẽ được hỗ trợ tiền khoán bảo vệ rừng là 400.000 đồng/ha/năm và được hưởng lợi trực tiếp từ rừng. Ngoài ra, Nghị định 75 đã thể hiện tính linh hoạt thông qua chính sách hỗ trợ trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ cùng với trợ cấp gạo cho hộ gia đình trồng rừng thay thế nương rẫy. Chính sách tín dụng được quy định trong Nghị định cũng rất phù hợp với điều kiện thực tế của các địa phương nghèo. Cụ thể, ngoài số tiền được hỗ trợ để trồng rừng sản xuất phát triển lâm sản ngoài gỗ hay phát triển chăn nuôi, hộ gia đình được ngân hàng cho vay không có tài sản bảo đảm phần giá trị đầu tư còn lại và được hỗ trợ phần lãi suất tiền vay còn lại đó.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Lâm nghiệp và Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn Yên Bái về việc thực hiện Nghị định số 75/2015/NĐ-CP, Chi cục Kiểm lâm đã làm việc với các địa phương để rà soát hiện trạng rừng các xã khó khăn khu vực II, III thuộc đối tượng theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013. Toàn tỉnh hiện có 132 xã khó khăn (trong đó: 60 xã khu vực II và 72 xã khu vực III) với diện tích đất lâm nghiệp 447.844,7ha trong đó đất có rừng đang khoán quản lý, bảo vệ là 198.768,1ha (bao gồm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất). Tổng diện tích khoán bảo vệ rừng tại các xã khu vực II, III được hỗ trợ từ ngân sách Trung ương theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP là 98.223,1ha (gồm: 41.019,0 ha rừng phòng hộ; 9.546,9ha rừng đặc dụng; 47.657,2ha rừng tự nhiên sản xuất).

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Chi cục Kiểm lâm đã kịp thời tuyên truyền, đưa chính sách đến từng thôn bản, vận động người dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng. Việc phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm và quần chúng nhân dân rất chặt chẽ. Lực lượng kiểm lâm phát huy tối đa vai trò của mình. Cụ thể, từng công chức viên chức kiểm lâm đến từng hộ dân được hưởng chính sách trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền, vận động bà con tham gia bảo vệ và phát triển rừng; trực tiếp hướng dẫn bà con sản xuất lâm nghiệp. Nguồn vốn hỗ trợ theo quy định tại Nghị định 75 được thực hiện thông qua lực lượng Kiểm lâm, công tác lập hồ sơ và ký kết hợp đồng của người dân được cán bộ kiểm lâm hướng dẫn, tạo nên mối quan hệ gần gũi, sự tin tưởng của người dân đối với lưc lượng kiểm lâm.

Bên cạnh công tác tuyên truyền chính sách, vận động người dân tham gia bảo vệ rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh cũng tăng cường hoạt động khuyến lâm, định hướng sản xuất để việc phát triển rừng đạt hiệu quả. Năm 2017, toàn tỉnh đã khai thác và tiêu thụ được 345.398m3 gỗ rừng trồng các loại đạt 76,7% kế hoạch năm; khai thác và tiêu thụ 56.258 tấn tre, nứa, vầu phục vụ chế biến trong và ngoài tỉnh, đạt 58,6% kế hoạch năm. Ngoài ra, các địa phương đã khai thác, tiêu thụ  44.021,2 tấn măng các loại, 10.825 tấn vỏ quế tươi và chế biến, tiêu thụ 251,2 tấn tinh dầu quế; 394,2 tấn nhựa thông và 6.030 tấn lâm sản khác.

Phát huy những thành tích đã đạt được, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương chính sách của Nhà nước về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ và phát triển rừng, thực hiện tốt công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng đề án hỗ trợ trồng rừng thay thế nương rẫy theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP của Chính phủ, giúp cho các hộ gia đình nghèo sống gần rừng tiếp cận với những hướng đi mới trong sản xuất, nâng cao thu nhập và từng bước giảm nghèo. 

NGUYỄN THỊ MINH, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái